1. ทรัพย์มาใหม่

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010200137
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-89.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 31109,...
รหัสรายการทรัพย์ 61NE030200020
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด นครราชสีมา
กิ่งอำเภอพระทองคำ
ตำบลสระพระ
เนื้อที่ 0-3-51
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46760
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010300096
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี
เนื้อที่ 0-0-58
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 127865
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010200077
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์
ตำบลห้วยเหนือ
เนื้อที่ 0-2-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 29029
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010200137
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-89.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 31109,...
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010300096
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี
เนื้อที่ 0-0-58
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 127865
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010200077
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์
ตำบลห้วยเหนือ
เนื้อที่ 0-2-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 29029
รหัสรายการทรัพย์ 61CC010300016
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอเมือง
ตำบลเจดีย์หัก
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 92191
 

จังหวัด 
อำเภอ 
ตำบล 

ไม่มีรายการทรัพย์
 
พบทั้งหมด 436 รายการ
 
ทรัพย์มาใหม่
61SS010200137
2,040,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010200137
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-89.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 31109,...
 
ทรัพย์มาใหม่
61NE030200020
3,700,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61NE030200020
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด นครราชสีมา
กิ่งอำเภอพระทองคำ
ตำบลสระพระ
เนื้อที่ 0-3-51
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46760
 
ทรัพย์มาใหม่
61NE010300096
1,430,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61NE010300096
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี
เนื้อที่ 0-0-58
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 127865
 
ทรัพย์มาใหม่
61NE010200077
1,740,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61NE010200077
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์
ตำบลห้วยเหนือ
เนื้อที่ 0-2-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 29029
 
ทรัพย์มาใหม่
61CC010300016
620,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61CC010300016
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอเมือง
ตำบลเจดีย์หัก
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 92191
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011501364
1,940,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011501364
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สงขลา
อำเภอบางกล่ำ
ตำบลท่าช้าง
เนื้อที่ 0-0-22.3
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 38251
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011501203
ติดต่อธนาคาร บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011501203
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลคลองขุด
เนื้อที่ 0-0-24.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 53770
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011500925
2,740,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011500925
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอละงู
ตำบลละงู
เนื้อที่ 0-0-39.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 26320
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011500713
1,700,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011500713
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
ตำบลปากฉลุย
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13783
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011100802
2,690,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011100802
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 67.63 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/431
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010701589
2,570,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010701589
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-39.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 27787
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010701573
1,750,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010701573
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอสะเดา
ตำบลสะเดา
เนื้อที่ 0-0-32.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 52590
พบทั้งหมด 436 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>