1. ทรัพย์มาใหม่

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 60SS021500751
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลปากนคร
เนื้อที่ 0-0-44.1
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 158278
รหัสรายการทรัพย์ 60SS021500750
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลปากนคร
เนื้อที่ 0-0-18.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 154531
รหัสรายการทรัพย์ 60SS020500741
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลเกตรี
เนื้อที่ 0-0-43.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 54091
รหัสรายการทรัพย์ 60SS011501203
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลคลองขุด
เนื้อที่ 0-0-24.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 53770
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 60SS011501203
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลคลองขุด
เนื้อที่ 0-0-24.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 53770
รหัสรายการทรัพย์ 60SS011500925
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอละงู
ตำบลละงู
เนื้อที่ 0-0-39.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 26320
รหัสรายการทรัพย์ 60SS011500713
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
ตำบลปากฉลุย
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13783
รหัสรายการทรัพย์ 60SS010701278
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอเทพา
ตำบลเทพา
เนื้อที่ 0-0-44
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 40278,...
 

จังหวัด 
อำเภอ 
ตำบล 

ไม่มีรายการทรัพย์
 
พบทั้งหมด 356 รายการ
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS021500751
10,450,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS021500751
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลปากนคร
เนื้อที่ 0-0-44.1
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 158278
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS021500750
5,060,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS021500750
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลปากนคร
เนื้อที่ 0-0-18.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 154531
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS020500741
1,903,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS020500741
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลเกตรี
เนื้อที่ 0-0-43.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 54091
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011501203
ติดต่อธนาคาร บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011501203
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลคลองขุด
เนื้อที่ 0-0-24.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 53770
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011500925
2,740,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011500925
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอละงู
ตำบลละงู
เนื้อที่ 0-0-39.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 26320
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS011500713
1,700,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011500713
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
ตำบลปากฉลุย
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13783
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010701278
3,280,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010701278
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอเทพา
ตำบลเทพา
เนื้อที่ 0-0-44
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 40278,...
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010701197
2,080,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010701197
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สตูล
อำเภอท่าแพ
ตำบลท่าเรือ
เนื้อที่ 0-0-69
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 11949,...
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010701121
3,350,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010701121
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลควนลัง
เนื้อที่ 0-0-22.6
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 249193
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010700989
660,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700989
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด ชุมพร
อำเภอหลังสวน
ตำบลวังตะกอ
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 6126
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010700810
4,100,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700810
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต
ตำบลตลาดเหนือ
เนื้อที่ 0-0-22.9
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 40536
 
ทรัพย์มาใหม่
60SS010700803
2,780,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700803
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-26.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 98603
พบทั้งหมด 356 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>