ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB003603)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 798-1-48.5
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8014985)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8009245)
ที่ดิน
เนื้อที่: 24-0-23
รายละเอียด:(รหัสเดิม PA001778)
บ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 334,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 167,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 151,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 134,000
จ. กรุงเทพมหานคร