ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 2-0-0
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8025985)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 0-3-76
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8001414)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 9-1-98
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB001194)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 5-3-70
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8003826)
บ้านเดี่ยว
ราคา 3,500,000
จ. ขอนแก่น
บ้านเดี่ยว
ราคา 949,000
จ. สุรินทร์
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 199,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 102,000
จ. สมุทรปราการ