•   ประเภทที่อยู่อาศัย
 •   เพื่อการพาณิชย์
 •   ประเภทที่ดิน
 •   ประเภทอื่นๆ

 • กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  สมุทรปราการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  กรุงเทพมหานคร ที่ดิน
  สมุทรปราการ ที่ดิน
  นครปฐม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ปทุมธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  กรุงเทพมหานคร ที่ดิน
  กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  นครปฐม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ฉะเชิงเทรา ที่ดิน
  ปทุมธานี ที่ดิน
  กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  สมุทรปราการ ที่ดิน
  กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  กาญจนบุรี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ระยอง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ปทุมธานี ที่ดิน
  นครปฐม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  สมุทรปราการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ปทุมธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  นนทบุรี ที่ดิน
  ปทุมธานี ที่ดิน
  นครปฐม ที่ดิน
   

  กรุงเทพมหานคร - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 99-3-9.60 ตร.ว.
  รายละเอียด
  หมายเหตุ    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร  บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร  เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขายของธนาคารเท่านั้น  มิใช่คำเสนอขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  (V.28 19-09-2556 19:09)