ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 952-1-1.5
รายละเอียด:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 51-3-18.6
รายละเอียด:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 5-3-98
รายละเอียด:
ที่ดิน
เนื้อที่: 5-3-99.5
รายละเอียด:
บ้านแฝด
ราคา 600,000
จ. เพชรบูรณ์
ที่ดินเปล่า
ราคา 560,000
จ. นครนายก
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 187,000
จ. ปทุมธานี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 110,000
จ. สมุทรปราการ