ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB003603)
ที่ดิน
เนื้อที่: 13-1-75
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8020666)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 51-1-75.6
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8011245)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 9-1-98
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB001194)
ที่ดินเปล่า
ราคา 1,071,000
จ. ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ราคา 801,000
จ. สุราษฎร์ธานี
ที่ดินเปล่า
ราคา 511,000
จ. ลำพูน
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 200,000
จ. กรุงเทพมหานคร