ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 183-1-72
รายละเอียด:"ธนาคารจะดำเนินการจัดแข่งขันราคา"(รหัสเดิม PA001966)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 51-1-75.6
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8011245)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 9-1-98
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB001194)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 5-3-70
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8003826)
บ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 334,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 167,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 151,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 134,000
จ. กรุงเทพมหานคร