ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS020500802
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ตรัง
อำเภอเมืองตรัง
ตำบลบ้านควน
เนื้อที่ 0-0-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1733
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500721
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด พังงา
อำเภอเมืองพังงา
ตำบลท้ายช้าง
เนื้อที่ 0-0-25.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2718
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500669
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอท่าแพ
ตำบลแป-ระ
เนื้อที่ 0-0-27.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2766
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100477
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 68.11 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/423
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500721
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด พังงา
อำเภอเมืองพังงา
ตำบลท้ายช้าง
เนื้อที่ 0-0-25.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2718
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500669
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอท่าแพ
ตำบลแป-ระ
เนื้อที่ 0-0-27.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2766
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100477
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 68.11 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/423
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100388
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่
เนื้อที่ 30.03 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2/804
 

จังหวัด 
อำเภอ 
ตำบล 

ไม่มีรายการทรัพย์
 
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 84-0-98.8
รายละเอียด:เอกสารสิทธิ์เลขที่ 61958
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 2-0-0
รายละเอียด:1) ซอยนวมินทร์ 95 เป็นซอยส่วนบุคคล 2) สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง (ประมาณ 6 เมตร) เอกสารสิทธิ์เลขที่ 242387
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 56-3-36
รายละเอียด:เอกสารสิทธิ์เลขที่ 24978
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 0-0-52.5
รายละเอียด:เอกสารสิทธิ์เลขที่ 116401
ที่ดินเปล่า
ที่ดินเปล่า
ราคา 1,771,000
จ. ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ราคา 862,000
จ. นครปฐม
อาคารพาณิชย์
ราคา 845,000
จ. ปราจีนบุรี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 297,000
จ. นนทบุรี