ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 798-1-48.5
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8014985)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8009245)
ที่ดิน
เนื้อที่: 39-1-15
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8001320)
ที่ดิน
เนื้อที่: 24-0-23
รายละเอียด:(รหัสเดิม PA001778)
ที่ดินเปล่า
บ้านเดี่ยว
ราคา 949,000
จ. ลำปาง
ที่ดินเปล่า
ราคา 642,000
จ. ลำพูน
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 334,000
จ. กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 134,000
จ. กรุงเทพมหานคร