ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB003603)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 51-3-18.6
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8011245)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8009245)
ที่ดิน
เนื้อที่: 39-1-15
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8001320)
บ้านเดี่ยว
บ้านเดี่ยว
ราคา 1,092,000
จ. เชียงราย
บ้านเดี่ยว
ราคา 1,081,000
จ. สุรินทร์
ที่ดินเปล่า
ราคา 490,000
จ. เชียงใหม่
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 114,000
จ. สมุทรปราการ