ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:
ที่ดิน
เนื้อที่: 5-3-99.5
รายละเอียด:
ที่ดิน
เนื้อที่: 24-0-23
รายละเอียด:
บ้านแฝด
ราคา 600,000
จ. เพชรบูรณ์
ที่ดินเปล่า
ราคา 560,000
จ. นครนายก
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 187,000
จ. ปทุมธานี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 110,000
จ. สมุทรปราการ