ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 84-0-98.8
รายละเอียด:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 9-1-98
รายละเอียด:
ที่ดิน
เนื้อที่: 5-3-99.5
รายละเอียด: