ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 183-1-72
รายละเอียด:(รหัสเดิม PA001966)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 10-0-92
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8004232)
ที่ดิน
เนื้อที่: 5-3-99.5
รายละเอียด:(รหัสเดิม PA003361)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 5-3-70
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8003826)