ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 952-1-1.5
รายละเอียด:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 51-3-18.6
รายละเอียด:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 5-3-98
รายละเอียด:
ที่ดิน
เนื้อที่: 39-1-15
รายละเอียด:
อาคารพาณิชย์
ที่ดินเปล่า
ราคา 3,844,000
จ. ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ราคา 950,000
จ. พระนครศรีอยุธยา
ทาวน์เฮ้าส์
ราคา 672,000
จ. ปทุมธานี
บ้านแฝด
ราคา 528,000
จ. เพชรบูรณ์