1. ติดต่อเรา
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย.

เลขที่10 อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 16
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ.

NPA Call Center : 02-208-8333
หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วส่งมายังเรา
*ชื่อ
นามสกุล
*E-mail
โทรศัพท์
รหัสรายการทรัพย์ที่สนใจ
*หัวข้อ
*รายละเอียด
กรุณาพิมพ์ตัวเลขลงในช่องก่อนส่งข้อความ
ตัวเลขนี้คืออะไร? CAPTCHA หรือ Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart คือ ภาพแสดง ที่ธนาคารใช้เป็นเครื่องมือให้ลูกค้าอ่านข้อมูล และป้อนเข้าไปในหน้าจอให้ถูกต้องตรงกับที่อ่านเห็น ระบบจึงจะอนุญาตให้ทำรายการในระบบงานได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเสมือนการแสดงตัวตนว่า ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการ ในหน้าจอด้วยตนเองจริง ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดลองส่งข้อมูลมาทำรายการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลอื่นที่ถูกต้อง เช่น User ID/Password, เลขที่บัตร ATM และ PIN ATM เป็นต้น
v.3.5 (2018-04-24)