1. ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วส่งมายังเรา
*ชื่อ
นามสกุล
*E-mail
โทรศัพท์
รหัสรายการทรัพย์ที่สนใจ
*หัวข้อ
*รายละเอียด
กรุณาพิมพ์ตัวเลขลงในช่องก่อนส่งข้อความ
ตัวเลขนี้คืออะไร? CAPTCHA หรือ Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart คือ ภาพแสดง ที่ธนาคารใช้เป็นเครื่องมือให้ลูกค้าอ่านข้อมูล และป้อนเข้าไปในหน้าจอให้ถูกต้องตรงกับที่อ่านเห็น ระบบจึงจะอนุญาตให้ทำรายการในระบบงานได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเสมือนการแสดงตัวตนว่า ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการ ในหน้าจอด้วยตนเองจริง ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดลองส่งข้อมูลมาทำรายการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลอื่นที่ถูกต้อง เช่น User ID/Password, เลขที่บัตร ATM และ PIN ATM เป็นต้น
v.3.3 (2017-12-04)