ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB003603)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8009245)
ที่ดิน
เนื้อที่: 39-1-15
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8001320)
ที่ดิน
เนื้อที่: 24-0-23
รายละเอียด:(รหัสเดิม PA001778)
ที่ดินเปล่า
อาคารพาณิชย์
ราคา 882,000
จ. ปราจีนบุรี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 289,000
จ. นนทบุรี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 77,000
จ. ปทุมธานี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 69,000
จ. ปทุมธานี