ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB003603)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 798-1-48.5
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8014985)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 262-3-35
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8009245)
ที่ดิน
เนื้อที่: 39-1-15
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8001320)
ที่ดินเปล่า
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 565,000
จ. กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ราคา 537,000
จ. ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ราคา 277,000
จ. นครศรีธรรมราช
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 174,000
จ. กรุงเทพมหานคร