ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
Download catalog ทรัพย์ประจำเดือน
ที่ดิน
เนื้อที่: 27-1-83
รายละเอียด:(รหัสเดิม PB003603)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 6-2-33.9
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8003308)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่: 51-1-75.6
รายละเอียด:(รหัสเดิม 8011245)
ที่ดิน
เนื้อที่: 24-0-23
รายละเอียด:(รหัสเดิม PA001778)
ที่ดินเปล่า
อาคารพาณิชย์
ราคา 882,000
จ. ปราจีนบุรี
ที่ดินเปล่า
ราคา 496,000
จ. กาญจนบุรี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 289,000
จ. นนทบุรี
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา 77,000
จ. ปทุมธานี